HGF AM Generalforsamling 2024

23. januar 2024 | HGF AM Kontor

HGF Atletik & Motion afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 5. marts kl. 18.30 i Klubhuset på Herning Atletikstadion.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op og vær med til at støtte op om din klub.
Vi håber, at se rigtig mange af jer - og byder på en kop kaffe/vand og småkager.