Alkohol og rusmidler

Retningslinjer for medlemmer i HGF Atletik/Motion.

Alkohol

Har et medlem/trænere/instruktører alkohol med til træning, kan det blive konfiskeret og vedkommende vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen. Drejer det sig om et medlem under 18 år, vil vi tage kontakt til forældre/værge.

Indtager et ungdomsmedlem (under 18 år) alkohol på ture, eller imens han/hun repræsentere klubben, vil vi konfiskere alkoholen og kontakte forældre/værge.

I begge tilfælde vil medlemmet sammen med forældre/værge blive kaldt til samtale med bestyrelsen.

Møder et medlem/træner/instruktør påvirket op, bliver han/hun bortvist. For medlemmer under 18 år vil forældre/værge straks blive kontaktet. Medlemmet/træneren/instruktøren vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen - og medlemskabet tages op til vurdering.

Andre rusmidler

Medbringer eller indtager et medlem/træner/instruktør andre rusmidler end alkohol i klubregi, vil han/hun blive bortvist, og vi konfiskere rusmidlet og aflevere det til politiet samt underretter forældre/værger for medlemmer under 18 år.

Møder et medlem/træner/instruktør op i påvirket tilstand, bliver han/hun bortvist, og ved medlemmer under 18 år, kontakter vi straks forældre/værge.

I begge tilfælde vil medlemmet/træneren/instruktøren blive kaldt til samtale med bestyrelsen, og medlemskabet tages op til vurdering. 

(Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2008).

Følg HGF AM på Facebook & Instagram