Målsætning

Download målsætning som pdf

Idegrundlag

Det er afdelingens formål at gøre atletik og motion til en kulturfaktor i Herning gennem aktivitetstilbud, der rækker ud til alle aldersgrupper og begge køn. Det vil sige, at det er afdelingens formål at fremme atletik (løb, spring, kast) samt motion (løbemotion, gangmotion og fitness) ved at lægge vægt på såvel sportslige som sociale aktiviteter.

Den enkelte vil således gennem atletik/motion få mulighed for fysisk som psykisk og socialt velvære.

Mål

Det er afdelingens mål, at atletik såvel som motion kan dyrkes på alle niveauer, det vil sige på elite - som motionsniveau.

Afdelingen bør hvert år afholde minimum et mesterskabsstævne eller lignende på bane.
Afdelingen skal hvert år afholde sine 2 motionsløb: Forårsløbet og Fuglsangsø Stafetten. 

Mål for 4-årig periode 2017 - 2020

 • At hjemmesiderne www.hgf-am.dk og www.herninglober.dk samt øvrige relevante vedvarende opdateres og vedligeholdes.

 • At vi hvert år gennemføre de arrangementer, vi har vedtaget i vores arrangementskalender. Således at udenbys udøvere og ledere får en positiv oplevelse, sportsligt af HGF Atletik/Motion såvel som kulturelt af Herning by. Positive oplevelser som gæsterne kan tage med sig og forhåbentligt viderebringe til andre.

 • Gennem årene at opnå størst mulig indtjening ved egne arrangementer, dog med respekt for nødvendige ressourcer til at opfylde målene for disse arrangementer.

 • Hvert år at gennemføre arrangementer af social karakter for alle klubbens medlemmer.

 • Hvert år at gennemføre et arrangement for trænere/instruktører/ledere og hjælpere ved indtægtsgivende arrangementer (p.t. Nytårskuren).

 • At klubben altid kan sælge relevante og moderne klubtøj til medlemmerne.

 • At klubben får etableret hal-træningsmuligheder eventuelt i samarbejde med andre idrætter.

 • Kantineudvalg, som står for drift og salg ved arrangementer.

Strategi og udførelse

De enkelte udvalg udarbejder mål, strategi og organisationsplan, således at de kommer til at fungere optimalt.

Vi har manualer for

 • Højgårdløbet, Halvmåneløbet, Herningløbet, Forårsløbet, Fuglsangsø Stafetten.

 • Herning-Nordea løbet.

 • Stævnemanual for banearrangementer i almindelighed.

 • Specielle lister til Herning Games, Vestmesterskaberne for hold.

 • Holdlederopgaver.

 • Efterårsfesten, Nytårskuren med flere.

Atletik

Vi vil arbejde på:

 • At der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen.

 • At der bliver flere trænere på alle niveauer, og navnlig flere på elite-niveau.

 • At medlemstallet forøges.

 • At medlemmerne deltager i stævner og andre arrangementer og får mange oplevelser.

 • At have flest mulige hold med, både sommer og vinter, i samtlige rækker; børn, ungdom, seniorer og masters.

 • At ungdomsmedlemmer med interesse, talent og opbakning hjemmefra får mulighed for at deltage i talentudvikling (se klubbens elitepolitik).

 • At flest mulige bliver frivillige hjælpere evt. som dommermedhjælpere, dommere eller oplæres i de særlige stævnefunktioner (IT, el-tid, speaker).

Det Betyder

 • Talenttræningen med det nye set up:
  12-13 år træner 3 gange pr. uge, 14-15 år træner 3-4 gange pr. uge + DAFs Talentudvikling 16-17 år implementeres (se HGF AM elitepolitik) I de forskellige træningsgrupper.
 • Ledere til organisering af træning, tilmelding til - samt deltagelse i stævner.

 • Støttegruppe (forældregruppe) som hjælper ved forskellige arrangementer af sportslig som social karakter.

 • Cheftræner: Kontaktperson til DAF's Centrale og Decentrale Talentudvikling samt til alle trænere.

 • Kontaktpersoner til eventuelt DT-hold, Masters kontaktperson (Mastershold, tilmelding til Mastermesterskaber).

 • Kontaktpersoner til alle relevante organisationer/udvalg/myndigheder: DAF, NVJ, DGI, Herning Kommune.

 • Stævneudvalg til banearrangementer.

 • Sponsorudvalg, som står for salg af sponsorater af forskellig art (individuelle, klub, hold, arrangementer).

 • PR-medarbejder til ekstern kommunikation (formidling af resultater, nyt fra klubben, tekst på egen hjemmeside, Facebook med mere).

 • Hvert år gennemføre:
  Skole OL - og på dagen  markedsføre klubben
  Alletiders Atletikskole - og markedsføring af klubben

 • gennemføre ved behov: Dommerkursus

Motion

Vi vil arbejde på:

 • At der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen.

 • At der hele tiden rekrutteres nye instruktører, og at instruktørerne er uddannet til gavn for dem selv og klubbens medlemmer.

 • At tilbyde og udvikle Løbeskolen: "Løb med HGF A/M", så der kommer flere deltagere år for år, og at hovedparten forbliver medlemmer.

 • At medlemstallet forøges.

 • At medlemmerne deltager i løb og andre arrangementer og får mange gode oplevelser.

 • At der bliver skrevet til pressen, på egen hjemmeside samt Facebook om løbsresultater og events.

Motion:

Motionsudvalg 
som gennemfører såvel sportslige som sociale aktiviteter for/med motionisterne. På nuværende tidspunkt er der ikke oprettet et motionsudvalg - Mange arrangementer såvel sportslige som sociale arrangeres via Motions Facebook-gruppen, og er dermed lagt ud til de enkelte medlemmer.

PR-medarbejder/e 
Til eksisterende kommunikation (formidling af resultater, nyt fra klubben, opdatering af tekst på egen hjemmeside. Der er ikke udpeget en decideret ansvarlig for dette. P.t. formidles der primært via Facebook-gruppen.

a. Løbsudvalg som arrangerer såvel egne løb samt eventuelle løb for andre udbydere. Der er p.t. et løbsudvalg med deltagere fra både atletik og motion, der står for egne løb. Der tilbydes ikke løbsudarbejdelse for andre udbydere længere.

b. Person/er som varetager de elektroniske medier i forbindelse med vores motionsløb. Dette sker via www.Herninglober.dk, Facebook.

Kontaktpersoner til alle relevante organisationer/udvalg myndigheder:
Herning Kommune, DAF, DGI, Midtjyske Motionsklubber, Motion DANMARK.

Fitnesscenter

Vi vil arbejde på:

 • At øge antallet af instruktører

 • At vedligeholde/udbygge de eksisterende træningstilbud til medlemmerne

 • At iværksætte nye træningstilbud

 • At øge antallet af medlemmer

Fitnesscenter:

Kontaktpersoner til alle relevante organisationer/udvalg/myndigheder:
DGI, Foreningsbaserede fitnesscentre, Antidoping Danmark med flere.