Målsætning

De 4 S'er  Sundt - Sjovt - Seriøst - Socialt er integreret i vores målsætning

Idegrundlag

Det er afdelingens formål at gøre atletik og motion til en kulturfaktor i Herning gennem aktivitetstilbud, der rækker ud til alle aldersgrupper og begge køn. Det vil sige, at det er afdelingens formål at fremme atletik (løb, spring, kast) samt motion (løbemotion, gangmotion og fitness) ved at lægge vægt på såvel sportslige som sociale aktiviteter

Den enkelte vil således gennem atletik/motion få mulighed for fysisk som psykisk og socialt velvære

Mål

 • Det er afdelingens mål, at atletik såvel som motion kan dyrkes på alle niveauer, det vil sige på elite - som motions niveau
 • Afdelingen bør hvert år afholde minimum et mesterskabsstævne eller lignende på bane

 • Afdelingen skal hvert år afholde Fuglsangsø Stafetten
 • At hjemmesiderne www.hgf-am.dk og www.herninglober.dk samt øvrige relevante sider vedvarende opdateres og vedligeholdes

 • At vi hvert år gennemføre de arrangementer, vi har vedtaget i vores arrangementskalender. Således at udenbys udøvere og ledere får en positiv oplevelse, sportsligt af HGF Atletik/Motion såvel som kulturelt af Herning by. Positive oplevelser som gæsterne kan tage med sig og forhåbentligt viderebringe til andre

 • Gennem årene at opnå størst mulig indtjening ved egne arrangementer, dog med respekt for nødvendige ressourcer til at opfylde målene for disse arrangementer

 • Hvert år at gennemføre arrangementer af social karakter for alle klubbens medlemmer

 • Hvert år at gennemføre et arrangement for trænere/instruktører/ledere og hjælpere ved indtægtsgivende arrangementer

 • At klubben altid kan tilbyde relevant og moderne klubtøj til medlemmerne

 • At klubben får etableret hal-træningsmuligheder eventuelt i samarbejde med andre idrætter

Vi har manualer for

 •  Forårsløbet, Fuglsangsø Stafetten

 • Stævnemanual for banearrangementer i almindelighed

 • Efterårsfesten, Nytårskuren med flere

Atletik

Vi vil med udgangspunkt i de 4 S'er arbejde på:

 • At der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen

 • At der bliver flere trænere på alle niveauer, og navnlig flere på elite-niveau

 • At medlemstallet forøges

 • At medlemmerne deltager i stævner og andre arrangementer og får mange oplevelser

 • At have flest mulige hold med, både sommer og vinter, i samtlige rækker; børn, ungdom, seniorer og masters

 • At ungdomsmedlemmer med interesse, talent og opbakning hjemmefra får mulighed for at deltage i talentudvikling (se klubbens elitepolitik)

 • At flest mulige bliver frivillige hjælpere evt. som dommermedhjælpere, dommere eller oplæres i de særlige stævnefunktioner (IT, el-tid, speaker)

Det Betyder:

 • Talenttræningen med det nye set up:
  12-13 år træner 3 gange pr. uge, 14-15 år træner 3-4 gange pr. uge + DAFs Talentudvikling 16-17 år implementeres (se HGF AM elitepolitik) I de forskellige træningsgrupper
 • Ledere til organisering af træning, tilmelding til - samt deltagelse i stævner

 • Støttegruppe (forældregruppe) som hjælper ved forskellige arrangementer sportslig som social karakter

 • Cheftræner: Kontaktperson til DAF's Centrale og Decentrale Talentudvikling samt til alle trænere

 • Kontaktpersoner til eventuelt DT-hold, Masters kontaktperson (Mastershold, tilmelding til Mastermesterskaber)

 • Kontaktpersoner til alle relevante organisationer/udvalg/myndigheder: DAF, NVJ, DGI, Herning Kommune

 • Stævneudvalg til banearrangementer

Motion:

Vi vil med udgangspunkt i de 4 S'er arbejde på:

 • At der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen

 • At der hele tiden rekrutteres nye instruktører, og at instruktørerne er uddannet til gavn for dem selv og klubbens medlemmer

 • At medlemstallet forøges

 • At medlemmerne deltager i løb og andre arrangementer og får mange gode oplevelser

 • At der bliver skrevet til pressen, på egen hjemmeside samt Facebook om løbsresultater og events

 

Fitnesscenter

Vi vil med udgangspunkt i de 4 S'er arbejde på:

 • At øge antallet af instruktører

 • At vedligeholde/udbygge de eksisterende træningstilbud til medlemmerne

 • At iværksætte nye træningstilbud

 • At øge antallet af medlemmer

 

Følg HGF AM på Facebook & Instagram