Sundt - Sjovt - Seriøst - Socialt

HGF AM (Herning GF Atletik og Motion) er en værdistyret forening med et alsidigt tilbud af aktiviteter indenfor både de klassiske atletikdiscipliner og mere traditionel motion i form af aktiviteter fra gang og løb til fitness. 

Vores tilbud og aktiviteter henvender sig til en meget bred målgruppe. Både bredde og elite. Fra de yngste i førskolealderen til seniorerne, hvor de ældste for længst har forladt arbejdsmarkedet.

Vi tilstræber at tilrettelægge alle vores aktiviteter og tilbud efter foreningens fire værdier - populært kaldet 4S-modellen.

I HGF AM gør vi os derfor umage med at give vores medlemmer en oplevelse, som er kendetegnet ved, at det er Sundt - Sjovt - Seriøst - Socialt.

Med andre ord forsøger vi at balancere det sportslige tilbud, så der er noget for enhver smag, og hvor vores medlemmer samtidig oplever at være en del af et stærkt socialt fællesskab. 

For HGF AM er det afgørende, at vi kan tilbyde vores medlemmer og frivillige en god social oplevelse, hvor der sideløbende er gode muligheder for at dygtiggøre sig i et tempo, som er tilrettet den enkelte udøver. 

Hvordan vi udlever vores værdier i praksis, kan du læse mere om herunder i beskrivelsen af vores værdier. Værdier som i øvrigt er gennemgående i HGF AM, uanset om du er medlem og aktiv i Atletik eller Motions-afdelingen:

Sundt:

Sundhed skal være tæt forbundet med dét at dyrke atletik og motion.
Det betyder, at vi er meget optaget af netop at sikre, at det er sundt at dyrke atletik og motion. Med gennemtænkte og varierede træningsprogrammer, hvor vi blandt andet minimere risikoen for overbelastningsskader, sikrer vi, vores medlemmer undgår afbræk og ujævne træningsforløb. På den måde er vores fokus på sundhed også medvirkende til, at vores medlemmer får størst muligt udbytte af deres træning og engagement i HGF AM. 

Sjovt:

Glæde, morskab og godt humør skal være vores trækplaster. 
Det betyder, at vi gør os umage med at sikre en varieret træning, som er både sjov og udviklende at deltage i. Vi tilstræber også, at der i en vis grad indgår leg som et motiverende redskab. Helt naturligt er legen i centrum hos vores yngste medlemmer, men også for vores ældre medlemmer, for hvem legen ikke er en selvfølgelig ingrediens i hverdagen. 

Seriøst:

Først og fremmest tager vi vores opgave alvorligt og seriøst. I bund og grund betyder det, at vi gør, hvad vi siger. Det betyder også, at alle medlemmer er en del af et holdfællesskab, men hvor der samtidig er mulighed for at få individuel tilrettelagt træning, hvor der kan skrues op og ned for ambitionsniveauet. Alle medlemmer har adgang til kompetente trænere og gennemtænkte træningsprogrammer, som matcher den enkelte udøvers behov. For dig som er medlem giver de optimale betingelser for dels at være en del af et socialt fællesskab, dels at opnå størst muligt udbytte af din træning. Uanset, om du træner for at slå din egen personlige rekord, eller om du "blot" træner for at opnå størst muligt fysisk velvære. 

Socialt:

Det sociale fællesskab er en bærende del af vores fundament. Det betyder, at vi er særligt opmærksomme på at sikre, at hver enkelt udøver oplever at være pakket ind i fællesskab. At dyrke atletik - eller at løbe en 10 kilomenter - kan i udgangspunktet foregå meget individuelt. Vi vil dog ikke acceptere, at træning og konkurrencer står alene. Eller at vores medlemmer er alene om det. Derfor er det vigtigt for os, at træningen struktureres og organiseres, netop så fællesskabet får de bedste mulige vilkår for at spire. Derudover prioriterer vi sociale arrangementer i mange forskellige udgaver - stævnetraditioner, udlandsture eller klubarrangementer, der alle har det til fælles at sikre vores medlemmer et socialt holdepunkt.

Følg HGF AM på Facebook & Instagram