Instruktøruddannelse

Hvis du har interesse i at blive instruktør i fitnessrummet, så henvend dig til:

Kirsten Bergmann
Tlf. 5121 0224
Mail: kirsten.bergmann@energimail.dk 

Vi er meget interesseret i at få flere instruktører, så bare meld dig. Også hvis du allerede er uddannet instruktør.

DGI Midtjylland udbyder jævnligt en 40 timers grunduddannelse, som man efterfølgende kan bygge ovenpå med forskellige specialer. Du kan læse mere herom på dgi.dk

Følg HGF AM på Facebook & Instagram