Bestyrelse

Formand

Allan Knappe
Telefon: 2368 7802
E-mail: knappe@hotmail.com

Næstformand

Niels Thomassen
Telefon: 4038 0794
E-mail: ingeniels@mail.tele.dk

Kasserer

Kirsten Bergmann
Telefon: 5121 0224
E-mail: kirsten.bergmann@energimail.dk

Sekretær

Lisbeth Enninful
Telefon: 5057 2925
E-mail: It.enninful@gmail.com 

Medlem

Noah Thordal Jørgensen
Telefon: 5114 2360
E-mail: noah.thordal@gmail.com

Medlem

Hardy Pedersen
Telefon: 2325 1232
E-mail: ihpedersen2@gmail.com

Suppleant 

Alice Haugaard
Telefon: 2891 1195
E-mail: alicehaugaard@gmail.com 

Revisor

Herdis Juulsgaard Rasmussen
Telefon: 2029 5860
E-mail: herdisjuuelsgaard@mail.tele.dk

Revisorsuppleant

Kristian Graversgård
Telefon: 9711 8398
E-mail: graversgaard@fibermail.dk