Kontaktpersoner Atletik

6-8 år

Steffen Mølgaard Larsen
Telefon: 31 19 44 52
E-mail: marie.mendgaard@gmail.com

9-13 år

Søren Klitgaard
Telefon: 2244 0007
E-mail: sk@ditdut.dk 

14-19 år og seniorer 

Kirsten Bergmann
Telefon: 5121 0224
E-mail: kirsten.bergmann@energimail.dk

Veteraner (Masters)

Ingela Bluhm
Telefon: 9720 9540
E-mail: pet@post10.tele.dk

Følg HGF AM på Facebook & Instagram