Kontaktpersoner Atletik

6-8 år

Kirsten Bergmann
Telefon: 5121 0224
E-mail: kirsten.bergmann@energimail.dk

9-13 år

Kirsten Bergmann
Telefon: 5121 0224
E-mail: kirsten.bergmann@energimail.dk

14-19 år og seniorer 

Janne Bjorkstrand
Telefon: 5045 0540
E-mail: janne.bjorkstrand@yahoo.com

Kirsten Bergmann
Telefon: 5121 0224
E-mail: kirsten.bergmann@energimail.dk

Veteraner (Masters)

Ingela Bluhm
Telefon: 9720 9540
E-mail: pet@post10.tele.dk