Forventninger

Du bedes læse dette igennem - så vi ved, at du er bekendt med klubbens forventninger til dig som medlem eller som forældre. Vi kan til gengæld love dig en masse gode stunder i hyggeligt fællesskab med atletikken som omdrejningspunktet.

I  HGF AM  vil vi prøve at leve op til:

 • At alle mødes med venlighed og respekt

 • At klubben arbejder på at give selvtillid og troen på egen kunnen

 • At alle kender mottoet "jeg kan -  jeg dur"

 • At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser

 • At vores mål er et hyggeligt idrætsmiljø, hvor der er plads til såvel elite som bredde 

 • At alle føler sig velkomne i klubben

Hvad kan du som medlem forvente af klubben

 • At du bliver trænet af kompetente trænere

 • Træning minimum 1-2 gange om ugen

 • At du får mulighed for at deltage i atletikstævner- både hjemme og udenbys

 • Mulighed for deltagelse ved stævner i udlandet
  (læs evt. mere her)

 • Et godt fællesskab og afholdelse af sociale arrangementer

 • At klubben har indhentet børneattester på samtlige trænere (i forbindelse med træning af børn under 15 år)

Hvad forventer klubben af dig som medlem

Ved træning og stævner:

 • At du møder til tiden og ikke går før tid, medmindre andet er aftalt

 • At du har træningstøj og løbesko med

 • At du melder afbud til træneren, hvis du er forhindret i at komme

 • At du lytter til, hvad træneren siger

 • At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre

 • At du hjælper med at rydde op efter træning

 • At du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at deltage ved stævner og især holdkamp

 • At du hjælper din klub, når den har brug for dig 

Hvad forventer vi af dig som forældre:

(Ved træning og stævner)

 • At du hjælper dit barn med at efterleve ovenstående

 • At du viser interesse for dit barns atletik

 • At du jævnligt overvære træningen (især for de yngste børn)

 • At du regelmæssigt tager med til stævner sammen med dit barn, både hjemme og udenbys

 • At du hjælper til ved atletikstævner, hjemme såvel som udenbys

 • At du bakker op, både når det går godt og mindre godt

Undersøgelser viser, at hvis forældrene er engagerede i deres barns fritidsinteresse, stopper barnet ikke så nemt.

Frivillige opgaver i klubben:

Klubbens arbejde bliver udelukkende varetaget af frivillige trænere og ledere, som gør et stort arbejde for at få det hele til at fungere. Derfor regner vi også med:

At du også har lyst til at påtage dig et ansvar og hjælpe til med en eller flere opgaver for at hjælpe klubben.

Læs mere og meld dig som frivillig