Elitepolitik i HGF Atletik/Motion

Konceptet skulle gerne belyse, hvad den enkelte aktive kan forvente sig af HGF, og ligeledes hvilke krav og forventninger HGF har til den aktive, hvis man tilhører et af de 5 niveauer.

 
0. International elite 16+
1 Elite 16+
2.A Danske Elite 16+
2.B Danske ungdomselite

14-19 år

3. Øvrige konkurrence aktive

14+ (senior)

Gruppe 0 + 1 er ikke beskrevet i dette dokument, da vi på nuværende tidspunkt ikke har nogen aktive, der hører under disse kategorier. Dette vil dog blive taget op, når det bliver aktuelt.

Medlemskab af en af ovenstående grupper gælder for resten af den sæson, hvor man har opnået kvalifikationen samt næstkommende sæson.

Den eliteansvarlige kan i tilfælde, hvor den aktive, som følge af skade eller andet, ikke har mulighed for at vise sit oprindelige niveau, i samråd med træneren vurdere om den pågældende alligevel bør blive i gruppen.

Aftale med den aktive

HGF indgår gensidige aftaler med aktive udøvere, som har opfyldt kravene, der kræves for at tilhøre gruppe 0, 1, 2A og 2B.

I gruppe 3 udfyldes et aftaleark mellem den aktive og HGF mht. målsætning, resultatmålsætning samt trænings- og stævneplanlægning.

Generelle krav til alle udøvere i HGF Atletik/Motion

 • Overholdelse af DIF’s dopingregulativer
 • Loyalitet over for HGF og klubbens medlemmer
 • Medvirken til at skabe et godt klubliv
 • Hjælp ved stævner og motionsløb, som HGF er vært for, forudsat at man ikke selv er aktiv

OBS: Derudover forventes det, at den aktive bærer HGF’s officielle klubdragt, hvis andet ikke er aftalt.

2.A Dansk Elite

Den aktive skal være potentiel medaljeaspirant ved De Danske Seniormesterskaber, ligge i top 5 på DAF’s seniorrangliste samt være parat til at udvikle sig i positiv retning og derved forbedre sit niveau.

HGF tilbyder den aktive følgende:

 • Optimale træningsmuligheder
 • Daglig træningsvejledning og  -program
 • Personlig træner
 • Styrketræningsfaciliteter og løbebånd
 • Klubliv og socialt miljø til træning
 • Relevante konkurrencer i ind- og udland
 • Betaling af startpenge og rejsetilskud til stævner
 • Træningslejr i ind- og udland
 • Rådgivning og evt. økonomisk støtte til behandling af skader
 • Individuel støtte, økonomisk som personligt. Dette vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af den eliteansvarlige og evt. klubbens bestyrelse

Hvis man sætter klubrekord, dansk rekord eller nordisk rekord, vil man ved klubbens afslutningsfest modtage en belønning. Denne belønning vil kunne bruges i forbindelse med sporten.

Forbedrer en aktiv en klubrekord i en øvelse mere end en gang i løbet af sæsonen, belønnes denne kun én gang.

(Beløbet er sat til 250 kr.)

Danske eller nordiske rekorder belønnes hver gang.

(Danske rekorder med 500 kr.)

(Nordiske rekorder med 1000 kr.)

HGF forventer af den aktive følgende:

 • Ambitiøs og seriøs indstilling samt livsførelse mht. træning og konkurrencer
 • Planlægning og gennemførelse af konkurrencer, individuelle såvel som holdstævner ifølge aftale med træner
 • “Forbilledlig opførsel” og loyalitet overfor HGF og øvrige medlemmer i klubben
 • Hjælp ved stævner og motionsløb, som HGF er vært for, forudsat at man ikke selv er aktiv

2.B Dansk ungdomselite

For at komme i betragtning til at høre under denne gruppe, skal den aktive have opnået et resultat, som er på dansk ungdomseliteniveau.

Du kan også blive udtaget til DAF’s Talentudvikling, pt High Performance, U18, U20, U23, hvis du har klaret de objektive krav (resultatkrav) - ELLER  klubben kan ansøge om at få dig med, hvis du er meget tæt på at have klaret kravene. 

I samarbejde med klubben kan du blive optaget i Talentklasserne 7. til 9. klasse og på den måde forene skole og ekstra træning. Det foregår på Talentskolen i Holing. Skal du på ungdomsuddannelse (10. klasse eller gymnasiale uddannelser/håndværk...) er der også muligheder. 

Det forventes desuden, at den aktive tager ansvar og udviser engagement i den daglige træning samt i konkurrencer.

HGF tilbyder den aktive følgende:

 • Følgende træningsmuligheder:
 • 14-15 år: Træning 4 x pr. uge m. træningsvejledning
 • 16-19 år: Træning 4-6 x pr. uge m. træningsvejledning og - program
 • Personlig træner
 • Styrketræningsfaciliteter og løbebånd
 • Mulighed for træningslejr i ind- og udland
 • Klubliv og socialt miljø til træning
 • Relevante stævner i ind- og udland
 • Betaling af startpenge og rejsetilskud til stævner
 • Rådgivning vedrørende behandling af skader
 • Økonomi i forbindelse med træning/transport i den decentrale talentudvikling: Først betaler den aktive det fulde deltagergebyr og transporten frem og tilbage, og når han/hun har deltaget i alle samlinger og dokumenteret sine udgifter, for han/hun 50% i tilskud.
 • Central talentudvikling:
  Her gives større økonomisk støtte, og det aftales i en kontrakt, når/hvis det bliver aktuelt. Dette vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af klubbens bestyrelse
 • Se vedhæftede bilag med et udkast til en aftale.*

Hvis man sætter klubrekord, dansk rekord eller nordisk rekord, vil man ved klubbens afslutningsfest modtage en belønning. Denne belønning vil kunne bruges i forbindelse med sporten. Har den aktive selv en AKTIV-konto, kan beløbet overføres hertil, og har den aktive IKKE en AKTIV-konto, står beløbet på en konto i klubben og udbetales ved dokumenteret udgift.

Forbedrer en aktiv en klubrekord i en øvelse mere end en gang i løbet af sæsonen, belønnes denne kun én gang.

(Beløbet er sat til 250 kr.)

Danske eller nordiske rekorder belønnes hver gang.

(Danske rekorder med 500 kr.)

(Nordiske rekorder med 1000 kr.)

HGF forventer af den aktive følgende:

 • Fastsættelse af nye mål for sæsonen i samråd med træneren
 • “Forbilledlig opførsel” og loyalitet overfor øvrige medlemmer i klubben
 • Gennemførelse af et træningsprogram
 • Udarbejdelse af træningsdagbog
 • Stævneplanlægning med træneren mht. mesterskaber, holdturneringer og andre stævner
 • Hjælp ved stævner og motionsløb, som HGF er vært for, forudsat at man ikke selv er aktiv
 • Deltagelse i HGF-sponsorløb

3. Øvrige konkurrenceaktive

For at tilhøre denne gruppe skal man vise god træningsindsats og deltage i stævner. Der er ingen specifikke resultatkrav til denne gruppe, men det forventes, at man i samråd med træneren sætter sig nogle mål for sæsonen.

HGF tilbyder den aktive følgende:

 • Optimale træningsmuligheder
 • Træningsvejledning
 • Styrketræningsfaciliteter og løbebånd
 • Klubliv og socialt miljø til træning
 • Relevante stævner i Danmark
 • Betaling af startpenge og rejsetilskud til stævner

Hvis man når sit/sine mål i løbet af sæsonen, vil man ved klubbens afslutningsfest modtage en belønning.

HGF forventer af den aktive:

 • Fastsættelse af realistiske sæsonmål i samråd med træneren
 • Træningsplanlægning i samråd med træneren
 • Deltagelse i stævner
 • Hjælp til stævner og motionsløb, som HGF er vært for, forudsat at man ikke selv er aktiv
 • Deltagelse i HGF-sponsorløb

Følg HGF AM på Facebook & Instagram