Doping

Retningslinjer for medlemmer i Herning Gymnastik Forening Atletik/Motion

Doping

Ved doping forstås: brug af et præparat eller en metode, der kan være farlig for idrætsudøvers helbred og/ eller er i stand til at fremme deres præstationer på uærlig vis.

Mål

Det er HGF A/M's mål gennem oplysning at forebygge og undgå brugen af doping, således at HGF A/M forbliver dopingfrit.

Politik

Vi vil arbejde på at bevidstgøre trænere, ledere og idrætsudøvere om, at anvendelse af doping strider mod sportens og dermed HGF A/M's ånd og etik.

Strategi

Vi vil følge WADA's og Anti Doping Danmarks kodeks.

I tilfælde af, at et klubmedlem overtræder WADA's og Anti Doping Danmarks dopingregler, vil medlemmet blive ekskluderet af HGF A/M i samme tidsrum som den straf, Anti Doping Danmark tildeler vedkommende.

ADD Kampagne: #RenTræning, #RenDedikation, #RenStyrke

Se video

Eksempler på forebyggelse

  • Ingen salg af kosttilskud og proteintilskud

  • Liste over forbudte dopingpræparater ophænges på opslagstavler/ udleveres til medlemmer

  • Undervisning/vejledning af trænere/ledere/idrætsudøvere, eksempelvis om astma/allergi

  • Styrketræningen tager udgangspunkt i funktionel træning

 

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2008.