Udsættelse af HGF AM Generalforsamling 2021

3. marts 2021 | HGF AM Bestyrelse

Desværre bliver det ikke muligt, at gennemføre HGF AM Generalforsamling planlægt til den 25. marts 2021. Årsagen er naturligvis de fortsatte corona-restriktioner/forsamlingsforbud. Derfor udsættes generalforsamlingen på ubestemt tid. Vi melder selvfølgelig tilbage med nærmere info om, hvornår og hvordan det bliver muligt at gennemføre generalforsamling.

De bedste hilsner

HGF AM bestyrelse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFLYST - HGF Atletik og Motion afholder ordinær generalforsamling:
Torsdag den 25. marts 2021 kl. 18.30 i klubhuset på Herning Atletikstadion.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i overensstemmelse med gældende corona-regler.
Vi forbeholder os ret til, at udskyde datoen såfremt forsamlingsforbuddet ikke muliggør afholdelse af et arrangement i denne størrelsesorden. Hvis generalforsamlingen flyttes, vil vi udsende nærmere info herom.  

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er et krav for din deltagelse.
Send din tilmelding senest tirsdag den 23. marts til:
HGF AM Kontor – Anne Mette på mail: kontor@hgf-am.dk eller tlf. 25 84 20 25

Med venlig hilsen

HGF AM Bestyrelse