Værdier og forventninger

Du og dine forældre bedes læse dette igennem - så vi ved, at I kender klubbens værdier og er indforstået med dem – og vi kan så love jer en masse hyggelige timer med meget atletik og mange forskellige mennesker.

Klubbens værdier

 • At alle børn mødes med venlighed og respekt
 • At klubben arbejder på at give børnene selvtillid og troen på egen kunnen
 • At hvert barn skal kende mottoet ”Jeg kan – jeg dur”
 • At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser
 • At vores mål er et hyggeligt idrætsmiljø, hvor der er plads til såvel elite som bredde
 • At I som forældre føler jer velkommen i klubben

Hvad kan I forvente af klubben

 • At børnene bliver trænet af gode trænere
 • At klubben har indhentet børneattester på alle sine trænere
 • Træning mindst 1-2 gange om ugen
 • At børnene får mulighed for at deltage i atletikstævner – både hjemme, udenbys
 • og i udlandet – alt efter alder (læs mere i folder eller hjemmeside om ”Konkurrencepolitik”)
 • At børnene kan deltage i alle ungdomsafdelingens sociale arrangementer
 • At klubben vil henvende sig til hjemmet i tilfælde af problemer

Hvad forventer klubben af dig som medlem

Ved træning og stævner:

 • At du møder til tiden og ikke går før tid, medmindre andet er aftalt
 • At du har træningstøj og løbesko med
 • At du melder afbud til træneren, hvis du er forhindret i at komme
 • At du lytter til, hvad træneren siger
 • At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre
 • At du hjælper med at rydde op efter træningen
 • At du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at deltage ved stævner og især holdkampe
 • At du hjælper din klub, når den har brug for dig

Hvad forventer vi af jer som forældre

Ved træning og stævner: 

 • At du hjælper dit barn med at efterleve ovenstående
 • At du viser interesse for dit barns atletik ved:
 • - jævnligt at overvære træningen (især for de yngste børn)
 • - regelmæssigt at tage med til stævner sammen med dit barn, både udenbys og hjemme
 • - at hjælpe til ved atletikstævner, både udenbys og hjemme
 • At du bakker op og roser dit barn, uanset om det er gået godt eller mindre godt 

Frivillige opgaver i klubben:

Klubbens arbejde bliver udelukkende varetaget af frivillige trænere og ledere, som gør et stort arbejde for at få det hele til at fungere. Derfor regner vi med:

 • At du også har lyst til at påtage dig et ansvar og hjælpe til med en eller flere opgaver for at hjælpe klubben.

 Obs!! Undersøgelser viser, at hvis forældrene er engagerede i deres barns fritidsinteresse, holder barnet ikke så let op.