HGF AM GENERALFORSAMLING

10. februar 2022 | HGF AM Kontor

HGF Atletik og Motion afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 18.30 i klubhuset på Herning Atletikstadion.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er ikke nødvendigt, bare mød op og vær med til at støtte op om din klub.

Vi håber, at se rigtig mange af jer – og byder på en kop kaffe/vand og småkager.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
HGF AM Kontor
– Anne Mette på mail: kontor@hgf-am.dk eller tlf. 25 84 20 25