Der afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

NB. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.