Målsætning

Download målsætning som pdf

I D E G R U N D L A G

Det er afdelingens formål at gøre atletik og motion til en kulturfaktor i Herning gennem aktivitetstilbud, der rækker ud til alle aldersgrupper og begge køn, dvs. at det er afdelingens formål at fremme atletik (løb, spring, kast) samt motion (løbemotion, gangmotion, fitness) ved at
lægge vægt på såvel idrætslige som sociale aktiviteter.

Den enkelte vil således gennem atletik/motion få mulighed for såvel fysisk som psykisk og socialt velvære.

M Å L

Det er afdelingens mål, at atletik såvel som motion kan dyrkes på alle niveauer dvs. på såvel elite- som motionsniveau.

Afdelingen bør hvert år afholde minimum et mesterskabsstævne eller lignende på bane.
Afdelingen skal hvert år afholde sine 2 motionsløb: Forårsløbet og Fuglsangsø Stafetten

MÅL FOR 4-ÅRIG PERIODE: 2017 - 2020

FÆLLES:

 • at hjemmesiderne www.herninglober.dk og www.hgf-am.dk 
 • og alle øvrige relevante sites hele tiden opdateres og vedligeholdes.
 • hvert år gennemføre de arrangementer, vi har vedtaget til vor arrangementskalender, 
 • således at udenbys udøvere og ledere får en positiv oplevelse sportsligt af HGF Atletik/Motion og kulturelt af Herning by, som gæsterne viderebringer rundt omkring.
 • Gennem årene få størst mulig indtjening ved egne arrangementer, 
 • dog med respekt for nødvendige ressourcer til at opfylde målene 
 • for disse arrangementer.
 • Hvert år gennemføre arrangementer af social karakter for alle 
 • klubbens medlemmer.
 • Hvert år gennemføre et arrangement for trænere/instruktører/ledere/hjælpere ved 
 • indtægtsgivende arrangementer PT Nytårskuren
 • At klubben altid kan sælge relevant og moderne klubtøj til medlemmerne
 • At klubben får etableret HAL- træningsmuligheder evt. i samarbejde med andre idrætter.
 • Kantineudvalg, som står for drift og salg ved arrangementer.

STRATEGI OG UDFØRELSE:

De enkelte udvalg udarbejder mål, strategi og organisationsplan, således at de kommer til at fungere optimalt.

Vi har manualer for:

 • Højgårdløbet, Halvmåneløbet, Herningløbet. Forårsløbet, Fuglsangsø Stafetten, 
 • Herning-Nordea-Løbet
 • Stævnemanual for banearrangementer i almindelighed – 
 • og specielle lister til: Herning Games, Vestmesterskaberne for hold,
 • Holdlederopgaver.
 • Efterårsfesten, Nytårskuren,……… 

ATLETIK:

Vi vil arbejde på:

 • at der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen
 • at der bliver flere trænere på alle niveauer, og navnlig flere på eliteniveau
 • at medlemstallet forøges
 • at medlemmerne deltager i stævner og andre arrangementer og får mange oplevelser.
 • at have flest mulige hold med - både sommer og vinter - i alle rækker: børn, ungdom, seniorer, masters.
 • At ungdomsmedlemmer med interesse og talent og opbakning hjemmefra får mulighed for at deltage i talentudvikling (se klubbens elitepolitik)
 • At flest mulige bliver frivillige hjælpere evt. som dommermedhjælpere, dommere
 • Eller bliver oplært i de særlige stævnefunktioner (edb, el-tid, speaker,….)

Det betyder:

Talenttræningen med det nye set-up (12-13 år træner 3x pr. uge – 14-15 år 3-4x pr.uge
+ DAFs Talentudvikling – 16-17 år……. (se HGF AM Elitepolitik) implementeres

I de forsk. træningsgrupper ledere til organisering af træningen, tilmelding til og
deltagelse i stævner.

Støttegruppe (Forældregruppe) som hjælper ved forskellige arrangementer af såvel
idrætslig som social karakter

Cheftræner:
Kontaktperson til DAF´s Centrale og Decentrale Talentudvikling og til alle trænere

Kontaktpersoner til evt. DT-hold, Masters-kontaktperson
(Mastershold, tilmelding til mastersmesterskaber, …..)

Kontaktpersoner til alle relevante organisationer / udvalg /
myndigheder: DAF, NVJ, DGI, Herning Kommune, …

Stævneudvalg til banearrangementer.

Sponsorudvalg, som står for salg af sponsorater af forskellig art
(individuelle, klub-, hold-, arrangements-, ………….)

PR-medarbejder(e) til extern kommunikation (formidling af resultater/nyt fra klubben/ tekst på egen hjemmeside, facebook ………

Hvert år gennemføre:
Skole OL og på dagen reklamere MEGET for klubben
Alletiders Atletikskole og reklamere MEGET for klubben

I 2017 gennemføre:
Kursus i brugen af el-tiden
Dommermedhjælperkursus

I 2018 gennemføre:
Dommerkursus

MOTION:

Vi vil arbejde på:

 • At der er gode træningsgrupper med kvalitet i træningen
 • At der hele tiden rekrutteres nye instruktører, og at instruktørerne er uddannet til gavn for dem selv og medlemmerne
 • At tilbyde og udvikle Løbeskolen: ”Løb med HGF A/M”, så der kommer flere deltagere år for år, og at hovedparken forbliver medlemmer
 • At medlemstallet forøges
 • At medlemmerne deltager i løb og andre arrangementer og får mange oplevelser
 • At der bliver skrevet til pressen, egen hjemmeside og ikke mindst til Facebook om løbsresultater og oplevelser

 

MOTION:

Motionsudvalg som gennemfører såvel idrætslige som sociale aktiviteter for/med motionisterne. P.t. er der ikke et motionsudvalg – mange arrangementer såvel idrætslige som sociale arrangeres via Motions facebook gruppe og er dermed lagt ud til de enkelte medlemmer

PR-medarbejder(e) til ekstern kommunikation (formidling af resultater / nyt fra klubben / tekst på egen hjemmeside – der er ikke udpeget en decideret ansvarlig for dette – igen sker det meste via vores facebookgruppe

a. Løbsudvalg som arrangerer såvel egne løb samt evt. løb for andre udbydere – der er p.t. et løbsudvalg med deltagere fra både atletik og motion der står for egne løb – der tilbydes ikke løbsudarbejdelse for andre udbydere mere.

b. Person(er) som varetager de elektroniske medier i f.m. vore motionsløb – dette sker via
Herninglober.dk, Facebook

Kontaktpersoner til alle relevante organisationer / udvalg / myndigheder:
Herning Kommune, DAF, DGI, Midtjyske Motionsklubber, Motion DANMARK

FITNESSCENTER:

Vi vil arbejde på:

 • at øge antallet af instruktører
 • at vedligeholde/udbygge de eksisterende træningstilbud til 
 • medlemmerne
 • at iværksætte nye træningstilbud
 • at øge antallet af medlemmer


FITNESSCENTER:

Kontaktpersoner til alle relevante organisationer / udvalg /myndigheder:
DGI, Foreningsbaserede fitnesscentre, Antidoping Danmark, …………