Doping

Retningslinier for medlemmer i Herning Gymnastik Forening Atletik/Motion

Doping

Ved doping  forstås: Brug af et præparat eller en metode, der kan være farlig for idrætsudøveres helbred og/eller er i stand til at fremme deres præstationer på uærlig vis.

Mål

Det er HGF A/M´s  mål gennem oplysning at forebygge og undgå brugen af doping, således at HGF A/Mforbliver dopingfrit.

Politik

Vi vil arbejde på at bevidstgøre trænere, ledere og idrætsudøvere om, at anvendelse af doping strider mod sportens og dermed HGF A/M´s ånd (etik).

Strategi

Vi vil følge WADA´s  og  Anti Doping Danmarks liste over forbudte præparater / metoder-WADA's Antidoping kodeks.

I tilfælde  af,  at et klubmedlem overtræder WADA´s og Anti Doping Danmarks dopingregler, vil medlemmet blive ekskluderet af HGF A/M  i samme tidsrum som den straf, Anti Doping Danmark tildeler vedkommende.

ADD Poster ADD kampagne: #RenTræning, #RenDedikation,#RenStyrke.

Se video

Eksempler på forebyggelse

  • Ingen salg af kosttilskud og proteintilskud
  • Liste over forbudte dopingpræparater ophænges på opslagstavler / udleveres til medlemmer
  • Undervisning / vejledning af trænere / ledere / idrætsudøvere, eksempelvis astma / allergi
  • Styrketræningen tager udgangspunkt i funktionel træning

 

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2008.