Alkohol og rusmidler

Retningslinier for medlemmer i HGF Atletik/Motion.

Alkohol

Har et medlem/træner/instruktør øl eller spiritus med til træning, kan det blive konfiskeret og vedkommende vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen. Drejer det sig om et medlem under 18 år,  vil vi kontakte forældre/værger.

Indtager et ungdomsmedlem (under 18 år) alkohol på ture, eller mens han/hun repræsenterer klubben, vil vi konfiskere alkoholen og kontakte forældre/værger.

I begge tilfælde vil medlemmet sammen med forældre/værger blive kaldt til samtale med bestyrelsen.

Kommer et medlem/træner/instruktør påvirket, bliver han/hun bortvist, og for medlemmer under 18 år kontakter vi straks forældre/værger. Medlemmet/træneren/instruktøren vil blive kaldt til samtale med bestyrelsen, og medlemskabet tages op til vurdering.

ANDRE RUSMIDLER

Medbringer eller indtager et medlem/træner/instruktør  andre  rusmidler end alkohol i klubregi, vil han/hun blive bortvist, og vi vil konfiskere rusmidlet og aflevere det til politiet og underrette forældre/værger for medlemmer under 18 år.

Kommer et medlem/træner/instruktør i påvirket tilstand , bliver han/hun bortvist, og ved medlemmer under 18 år kontakter vi desuden straks forældre/værger.

I begge tilfælde vil medlemmet/træneren/instruktøren blive kaldt til samtale med bestyrelsen, og medlemskabet tages op til vurdering.

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2008.