Aftale med Aleris-Hamlet

Med virkning fra 1/11-2012  har AHH og HGF indgået følgende samarbejdsaftale:

AHH tilbyder at undersøge og behandle HGF´s medlemmer for egen regning. AHH sender regning i overensstemmelse med de aftalte priser  til HGF, som videresender til medlemmet. Når et medlem henvender sig  til AHH, skal der samtidig gives besked til  HGF, Kirsten Bergmann.

AHH yder flg. rabat til medlemmer af HGF:

10% på AHH´s listepriser (forundersøgelser, kontroller, skanninger, operationer, osv.) Der ydes ikke rabat på plastikkirurgiske eller kosmetiske specialer (herunder salg af cremer). Rabatten gælder heller ikke i forhold til speciallægeerklæringer, attester samt såler/indlæg.

Medlemmer af HGF kan modtage fysioterapi/massage hos AHH til 200 kr. pr. behandling. Her er rabatten hos AHH allerede indregnet.

Betalingsbetingelser:

Betalingen af den af AHH udførte behandling skal ske løbende måned + 14 dage. I forbindelse med operationer, skal betaling foregå forud for operationen.

Eliteaktive med skr. aftale i HGF:

HGF giver yderligere 15% rabat til eliteaktive, der har en skr. aftale med klubben, på forundersøgelser og op til 10 fysioterapibehandlinger pr. år.

Evt. spørgsmål til: Kirsten Bergmann, se ovenstående.

På vegne af HGF A/M
Kirsten Bergmann
Formand

Hent som pdf fil