Uddannelse

Skulle du have interesse i at blive instruktør i Fitnessrummet, så henvend dig til

Kirsten Bergmann, tlf. 51210224 eller mail:kirsten.bergmann@energimail.dk

 

Vi er meget interesseret i at få flere instruktører, så bare meld dig. Også hvis du allerede er uddannet. OG   -   DGI Midtjylland udbyder jævnligt en 40 timers uddannelse som grunduddannelse, og  den kan man så bygge ovenpå med forskellige specialer.