Generalforsamling

12. februar 2013 | Skrevet af Kirsten Bergmann

Der afholdes ordinær generalforsamling
tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19.00 i klubhuset  på  Herning  Atletikstadion.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, Kom og vær med til at forme klubben. 

Bestyrelsen

Skriv en kommentar